Electro World Weterings besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Electro World Weterings is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Electro World Weterings is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacy statement
Electro World Weterings gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Electro World Weterings houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Electro World Weterings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update. Door gebruik te maken van informatieformulier op deze website, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van informatie over u overeenkomstig het gestelde in dit Privacy statement. Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op.